Počas Hádzanárskej soboty sa v Mestskej športovej hale spopularizovala hádzaná

Takmer dvadsať dievčat vo veku medzi 6 a 10 rokov navštívilo minulú sobotu Mestskú športovú halu, kde sa konalo podujatie „Hádzanárska sobota“ po prvýkrát.

Program zorganizoval a zrealizoval oddiel hádzanej Mestskej športovej organizácie. Okrem popularizácie hádzanej má iniciatíva za cieľ aj posilnenie ochrany zdravia a zdravej výživy, čo sa snažili dosiahnuť distribúciou ovocia. Deti zo základných  škôl, ktoré sa rozdelili do niekoľkých skupín, s nadšením plnili úlohy a rôzne formy pohybu na pripravených stanoviskách.

.

„Našťastie nemáme dôvod sa sťažovať. V rámci nášho oddielu rok čo rok prilákame maximálny počet deti, čo môžeme, takže propagácia často nie je primárnym cieľom. ale keď robíme také podujatie, tak samozrejme sa snažíme spopularizovať  náš milovaný šport. Radi poskytujeme deťom čo najrôznorodejšie programy v oblasti športu.  Či už ide o návštevu zápasu, letný tábor alebo teraz o Hádzanársku sobotu. S takýmto voľnejším typom tréningu sa snažíme motivovať deti nielen k hádzanej, ale aj k obľube športovania všeobecne. Počas zamestnania si deti môžu vyskúšať základné pohyby všetkých športových disciplín, vrátane hádzanej.“– povedala Enikő Laky, vedúca oddielu hádzanej MŠO Štúrovo.

.

Na jednotlivých stanovištiach si deti mohli zacvičiť napríklad driblovanie a strieľanie na bránu, ale tiež si mohli vyskúšať naháňačku, rôzne súťaže či dráhu s prekážkami. Pri organizácii športového popoludnia sa zapojili všetci tréneri oddielu, ako aj externe zapojení dospelí, ktorí majú radi hádzanú.

„S Hádzanárskou sobotou chceme pomôcť aj rodičom. Kým sa dieťa hýbe, cíti sa dobre a užíva si radosť z pohybu, rodič môže zvonku pozorovať svoje dieťa ako zvláda zadané úlohy a ako sa k deťom správame. Snažíme sa s rodičmi rozprávať aj osobne, vysvetliť im, prečo by bolo dobré, aby ich dieťa športovalo alebo nás navštevovalo. Deti prijímame počas celého roka. Väčšinou je najjednoduchšie dostať sa do skupiny najmenších, no pár miest sa nájde aj medzi staršími. Preto srdečne čakáme každého, kto má chuť športovať alebo hrať hádzanú!“ – uzavrela Enikő Laky.

.

Deti, ktoré sa akcie zúčastnili, dostali vecné ceny. Na konci dňa si tak malí športovci mohli vylosovať číslo zo škatuľky a vyhrať nejaký darček. Medzi darčekmi boli plážové lopty, fľaše na vodu, švihadlá, tašky, náramky a tričká, ktoré im budú pripomínať, že navštívili MŠO Štúrovo.

Hádzanársku sobotu chce oddiel organizovať niekoľkokrát do roka, najbližšie podujatie by sa malo uskutočniť v lete.

16.5.2023