Mestská športová organizácia - Štúrovo

 • 2016 január

  Riaditeľ - Zoltán Tóth
 • 2016 február

  Výmena plastových okien a dverí v Dome športovcov.
 • 2016 marec

  - Nový erb - Základnými farbami sú podľa tradície biela a čierna, kohút z erbu mesta symbolizuje Štúrovo. - Vznik webovej stránky MŠO Štúrovo
 • 2016 máj

  Víťazný projekt "Futbal to je hra"
 • 2016 júl

  Prvé tábory: - Futbalový tábor Kornéla Salátu - 1. Športový tábor
 • 2016 august

  Projekt: „Za zrozumiteľné južné Slovensko“ Výstavba schodov do Športhotela.
 • 2016 september

  Rekonštrukcia šatní pre futbalový oddiel.
 • 2016 december

  Rekonštrukcia strechy športovej haly.
 • 2017 február

  10. výročie vzniku Mestskej športovej organizácie 1. 2. 2017
 • 2017 február

  1. Športový ples 16. 2. 2017
 • 2017 apríl

  Účasť na medzinárodnom hádzanárskom turnaji Prague Handball Cup 2017 v Prahe. Družstvo U12.
 • 2017 máj

  Vybudovanie osvetlenia na tréningovom futbalovom ihrisku
 • 2017 jún

  Regenerácia trávnika na hlavnom futbalovom ihrisku.
 • 2017 jún

  Účasť na medzinárodnom futbalovom turnaji 28 éme Tournoi International Christian Duflos vo Francúzku. Mužstvá U19 a U17.
 • 2017 jún

  Mužstvo U10 majster v ZsFZ v ročníku 2016/2017 Mužstvo U13 majster v III. lige Západ ZsFZ v ročníku 2016/2017 prestup do II. ligy. Mužstvo U19 majster v V. lige JV ZsFZ v ročníku 2016/2017 prestup do IV. ligy.
 • 2017 júl

  Vznik mužstva U19 B vo futbale. Vznik družstva starších žiačok v hádzanej.
 • 2017 júl

  Účasť na medzinárodnom futbalovom turnaji Fragaria Cup. Mužstvá U10 a U11.
 • 2017 júl

  Letné tábory: 2. Futbalový tábor Kornéla Salátu, 2. Športový tábor, Tenisový tábor
 • 2018 február

  2. Športový ples 17. 2. 2018
 • 2018 marec

  Obnova WC v športovej hale
 • 2018 máj

  Prvá fáza rekonštrukcie futbalového krytého hľadiska
 • 2018 júl-august

  Letné tábory: 3. Futbalový tábor Kornéla Salátu, Stolnotenisový tábor, 2. Tenisový tábor
 • 2018 september

  Modernizácia šatní pre A mužstvo a dorast - dotácia SFZ
 • 2018 december

  530 súťažných podujatí v Štúrove
 • 2019 február

  3. Športový ples 16. 2. 2019
 • 2019 apríl

  Účasť na medzinárodnom hádzanárskom turnaji International Easter Tournament 2019 v Chorvátsku.
 • 2019 jún

  Mužstvo U11 majster v ZsFZ v ročníku 2018/2019
 • 2019 júl

  Účasť na medzinárodnom futbalovom turnaji Fragaria Cup. Letné tábory: 4. Futbalový tábor Kornéla Salátu, 2. Stolnotenisový tábor, 3. Tenisový tábor
 • 2019 august

  Vznik družstva mladších dorasteniek v hádzanej.
 • 2019 december

  530 súťažných podujatí v Štúrove
 • 2020 február

  4. Športový ples 15. 2. 2020
 • 2020 marec

  Zrušené športové podujatia kvôli pandémii COVID-19
 • 2020 apríl

  Rekonštrukcia vstupnej haly v Dome športovcov
 • 2020 júl

  4. Tenisový tábor
 • 2020 október

  Zrušené športové podujatia kvôli pandémii COVID-19
 • 2020 november

  Vybudovanie automatického zavlažovacieho systému na hlavnom futbalovom ihrisku
 • 2021 január - apríl

  Lockdown v športe
 • 2021 február

  Rekonštrukcia miestností pre oddiel vzpierania
 • 2021 júl

  5. Futbalový tábor Kornéla Salátu
 • 2021 august

  5. Tenisový tábor