Mestská športová organizácia - Štúrovo

Prenájom špotovej haly a telocvične


Na prenájom ponúkame telocvičňu, športovú halu, futbalové ihriská a tenisové kurty na rekreačné športy.

Športové haly
• telocvičňa (35m x 20m): podlaha: parketa, vhodná na: basketbal, volejbal, badminton, futsal, minihádzanú, tenis, športová gymnastika a na bojové športy.
• športová hala (39m x 19m): podlaha: guma, vhodná na: bojové športy, hádzaná, tenis, futsal a na box.

Ihriská
• 2 futbalové ihriská
• Tenisové kurty: na dvoj a štvorhru, s antukou
• Atletická dráha: 400 m, pre rekreačných bežcov

Tréningové futbalové ihrisko:

cena
futbalové ihrisko 30 €/hod.
osvetlenie futbalového ihriska 10 €/hod.

Prenájom športovej haly a telocvične:
30,- €/hod

Tenisové kurty:

cena
Tenisové kurty - na dvojhru 12 €/hod.
Tenisové kurty - na švorhru 20 €/hod.
Tenisové kurty - hráči nereprezentujúci do 18 rokov, 10 vstupov 30 €/pernamentka
Tenisové kurty - hráči nereprezentujúci nad 18 rokov, 10 vstupov 50 €/pernamentka
Kontakt:
Mestská športová organizácia – Športhotel
organizator@msosturovo.sk
správca telocvične a tenisových kurtov : +421 915 240 231
správca športovej haly: +421 915 238 390