Mestská športová organizácia - Štúrovo

Fakturačné údaje

Športová 5, 943 01 Štúrovo
IČO: 42050405 /// DIČ: 2022311027 /// IČ DPH: SK2022311027 /// IBAN SK66 7500 0000 0040 3015 8835 CEKOSKBX