Mestská športová organizácia - Štúrovo

Fakturačné údaje

Športová 5, 943 01 Štúrovo
IČO: 42050405 /// DIČ: 2022311027 /// IČ DPH: SK2022311027 /// IBAN SK35 5200 0000 0000 0954 2965 OTPVSKBX