19. ročník Memoriálu Miloša Zelinku

Miloš Zelinka sa narodil v roku 1933 v Brne. V roku 1957 založil oddiel vzpierania v Štúrove. Bol nielen zakladateľom, ale aj pretekárom a trénerom oddielu. Počas dlhej trénerskej kariéry vychoval množstvo kvalitných vzpieračov, reprezentantov a majstrov. Pôsobil nielen v domácich, ale aj v medzinárodných štruktúrach vzpierania. Bol držiteľom slovenského rekordu, mnohých čestných uznaní a v roku 1993 mu bola udelená cena mesta Pro Urbe. Výsledky jeho práce môžeme zaradiť medzi najvýznamnejšie v histórii štúrovského športu. Zomrel v roku 2001. Česť jeho pamiatke!

Po dvoch rokoch vynútenej prestávky sa tento rok v dňoch 16 – 17. septembra uskutočnil 19. ročník Memoriálu Miloša Zelinku. Vzhľadom na veľkú účasť bolo podujatie rozdelené do dvoch dní. V piatok boli v hlavnej úlohe malí vzpierači a vzpieračky, sobota patrila ťažkým váham. Na memoriáli sa zúčastnilo 75 pretekárov zo 6 krajín, ktorí súťažili v 8 kategóriách. Na kvalitne organizovanom podujatí bola prítomná aj manželka a dcéra Miloša Zelinku a predseda SZV Tomáš Chovanec.

Víťazi v jednotlivých kategóriách::

Mladšie žiačky – Svrčková Linda

Starie žiačky – Takácsová Vivien

Ženy – Svrčková Laura

Mladší žiaci – Rehák Tomáš

Starší žiaci – Biadalski Tymoteusz

Dorastenci – Góralski Simon

Juniori – Víťaz Patrik

Muži – Kolář Jozef

Juhász Konor
Kiss Dominic
Újlaki Levente
Bagó Gabriel
Batka Attila
Molnár Ruben

Ďalšie fotografie: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=msosturovo&set=a.5708854959173750

19.9.2022