Futbal počas pandémie

Veľmi vážna a neľahká pandemická situácia, ktorá v súčastnosti na celom svete vládne, negatívne ovplyvňuje aj amatérsky šport.

Tamás Bábsky, športový manažér MŠO Štúrovo:

,,Myslím si, že aj za súčasnej veľmi vážnej pandemickej situácie na Slovensku by sa mali aj amatérske futbalové súťaže spustiť. Všetci účastníci by prísne dodržiavali bezpečnostné opatrenia.

Napríklad u nás v Štúrove sú štyri testovacie miesta, ktoré by v krátkom čase zvládli otestovať účastníkov zápasu. Ak nie, tak aspoň tréningy v malých, ako tomu bolo prednedávnom, šesťčlenných skupinkách by mali povoliť. Je to v určitom slova zmysle neúnosné, aby sme hlavne my, aktívni športovci, boli bez tréningu. Je to obzvlášť citlivé u deti a mládeže, ktorá pre svoj harmonický vývoj telesnú aktivitu bezpodmienečne potrebuje.“

Lákajú maďarské kluby hráčov MŠO Štúrovo?

,,Mám veľmi úzke a dobré kontakty s cezhraničnými klubmi v Ostrihome či Dorogu, ktorý hrá II. ligu a je to profesionálny klub. Aj  z toho dôvodu sa nestáva, aby za mojím chrbtom vyhľadávali našich hráčov a lanárili ich do svojich radov. Naši hráči sú amatéri, majú svoje civilné zamestnania, čo ich okrem iného k Štúrovu viaže.

Iné je to u deti, kde nielen náš klub, ale aj samostatných rodičov deti maďarské kluby vyhľadávajú a snažia sa ich zlanáriť. V podstate je to na rozhodnutí rodičov, ktorí túto možnosť aj využívajú. S tým sa nedá nič robiť a je to v určitej miere aj pochopiteľné. Ťažko povedať, kedy a či sa vôbec u nás v blízkej budúcnosti situácia zmení. Každopádne by sme boli radi, keby sa to nejakým spôsobom pohlo smerom dopredu a vrátili by sme sa aspoň k tréningom.“

Roman Guliš

23.2.2021