Rok v tieni pandémie

2020. Pre štúrovský šport magický dátum. Aj keď prvé športové aktivity v meste sa začali už oveľa skôr, v roku 1920, presne pred sto rokmi, bol založený Parkanský telocvičný spolok (Párkányi Torna Egylet). Mestská športová organizácia sa začala pripravovať na jubileum už v predošlých rokoch zbieraním dokumentov, fotografií, rozhovormi so žijúcimi členmi športovej rodiny, na vydanie knižnej publikácie. Zároveň sa pripravovala  na organizovanie slávnostných  zápasov, turnajov a výstavy spojenej s týmto jubileom. Situáciu, ktorá nastala na jar, netreba nikomu pripomínať. Zastavil sa športový život, oslavy museli ustúpiť do pozadia.

Prerušené, neskôr anulované súťažné ročníky (futbal, hádzaná), skrátené ligové podujatia (stolný tenis, vzpieranie) alebo neuskutočnené súťaže (tenis, box), žiadne príjmy z prenájmu telovýchovných zariadení a z činnosti Športhotela, znížený príspevok od mesta, o týchto veciach sme už písali. Vo februári sme ešte stihli zorganizovať 4. športový ples, ale memoriál Miloša Zelinku, Box pri Dunaji, a radu ďalších športových podujatí už nie. Dokonca sme ani nevycestovali za športovými dobrodružstvami tak, ako po iné roky.

Letné tábory, obľúbený futbalový Kornéla Salátu a stolnotenisový tábor, vzhľadom na krátkosť prípravy a nejasné hygienické pravidlá, tiež padli za obeť pandémie. Koncom októbra sa športoviská  premenili na testovacie miestnosti. Tri z piatich odberných miest v Štúrove boli v priestoroch MŠO. Naopak, podarilo sa uskutočniť tenisový tábor s veľkou účasťou, prípravu v letných mesiacoch na nové ligové ročníky v plnom rozsahu, ktoré však boli  opäť pozastavené. Napriek týmto skutočnostiam sme  optimistickí, plánujeme, pracujeme a trénujeme ďalej.

Posledný júlový týždeň sa uskutočnil už 4. ročník tenisového tábora

Do práce na bicykli sme jazdili namiesto tradičného mája až v septembri. Štúrovo v počte účastníkov predbehlo také mestá ako Lučenec, Dunajská Streda alebo Michalovce. Aj v ťažkých časoch vieme byť súdržní a záleží nám na zdravom životnom štýle a životnom prostredí.

Hráči z tímu Buď fér počas tréningu

Športhotel už 2. januára privítal 40 malých gymnastiek aj s trénerským štábom z ŠK Juventy Bratislava. Postupne prichádzali futbalové mužstvá z Maďarska na zimné sústredenia. Ich prítomnosť využili aj naše mužstvá na prípravné zápasy. Letná turistická sezóna bola dobrá. Okrem klasických –  kúpeľových hostí, naše služby využili aj športové kolektívy nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Z Česka medzi pravidelných hostí patrí tím Buď fér na čele s bývalým hráčom Štúrova Rudolfom Budišom. Barca Academy Hungary  tu bola v dvoch turnusoch. Spokojnosť s ubytovaním, stravovaním a tréningovými podmienkami vyjadrili osobne počas pobytu aj neskôr na sociálnych sieťach, kde vyzdvihli, že vrcholom sústredenia bol tréning a zápas na hlavnom futbalovom ihrisku. Prítomnosť týchto mužstiev sme využili aj na vzájomnú konfrontáciu s našimi mužstvami.

Zimné sústredenie ŠK Juventa Bratislava – zdroj: FB ŠK Juventa Bratislava

Maďarská reprezentácia v rugby v rôznych vekových kategóriách tradične zvolila hotel, jedáleň, zasadačku a tréningové ihrisko viackrát v roku ako svoju základňu pred reprezentačnými zápasmi a turnajmi.

Maďarská rugbyová kadetská a juniorská reprezentácia v Štúrove – zdroj: FB Magyar Rögbi Szövetség

Na začiatku roka pri príležitosti 40. výročia výstavby Domu športovcov, vstupná hala dostala novú tvár. Po rekonštrukcií domácich športovcov a návštevníkov vítajú vynovené priestory vo farbách klubu s možnosťou posedenia a občerstvenia. 

Vstupná hala pred a po rekonštrukcii

V lete 2019 vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadosti o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie, a dobudovania futbalovej infraštruktúry. Napriek uhorkovej sezóne MŠO Štúrovo dalo vypracovať projektovú dokumentáciu a podrobný rozpočet na vybudovanie automatického zavlažovacieho systému, rekonštrukciu oplotenia hlavného futbalové ihriska, modernizáciu krytého hľadiska a výmenu striedačiek. Požadovaná suma od zväzu bola 50 000 eur. Medzi hlavné kritéria udelenia dotácie patrila mládež a práca s ňou. V sezóne 2019/20 organizácia mala 8 mládežníckych mužstiev s viac ako 100 malými futbalistami. Boli sme opäť optimistickí. Po zverejnení výsledkov jedno oko plakalo – MŠO Štúrovu bolo uznaných len 10 000 eur, druhé oko sa smialo – zase môžeme niečo vybudovať. Voľba padla na vybudovanie zavlažovacieho systému. Práce boli naplánované a zrealizované po odohratí jesennej sezóny, projekt bol vyúčtovaný a dokončený v novembri 2020. Staré pásové zavlažovacie zariadenie bude slúžiť na polievanie tréningového ihriska. Tieto dva závlahové systémy umožnia každodenné polievanie trávy na obidvoch ihriskách, čo výrazne zlepší kvalitu trávnika a mäkkosť terénu.

Môžeme skonštatovať, že MŠO Štúrovo bolo úspešné už druhýkrát v projekte SFZ a vďaka dvom dotáciám sa nám podarilo obnoviť šatne domácich futbalových mužstiev, sociálne zariadenia a vybudovať zavlažovací systém.

Zavlažovací systém na hlavnom futbalovom ihrisku

Dotácie od národných športových zväzov organizácia investovala do mládeže príslušných oddielov. Od nákupu antuky, cez tréningové pomôcky až po výstroj boli všetky dotácie riadne vyúčtované a schválené. Podporu od VÚC Nitra investovali do letného tenisového tábora, rodičovské združenie pomocou dotácie zakúpilo audio systém na futbalový štadión. Nový kvalitný zvuk bohužiaľ diváci ešte nemohli užiť. Aj do športovej haly pribudol nový mobilný reproduktor s mikrofónom. Kúpou sa vyriešilo ozvučenie v športovej hale na organizované podujatia. Zároveň boli poslané žiadosti do VÚC Nitra na poskytnutie dotácie v oblasti športu a cestovného ruchu na rok 2021. Nový nábytok – stoličky a stoly sme zaobstarali aj do zasadačky. Vzhľadom na odložené jubileum aj táto premena si ešte počká.

Aj ostatné, nezrealizované plány chceme v blízkej budúcnosti uskutočniť, spomínanú modernizáciu na futbalovom ihrisku, prevádzku sauny a rekonštrukciu miestností v Relaxe, vynovenie posilňovne a veľkým plánom – snom je obnova hotela.

Plány, ktoré chceme zrealizovať

Po takomto netradičnom roku prajem našim športovcom a priaznivcom len jedno, lepší nový rok!

Zoltán Tóth – riaditeľ MŠO Štúrovo

10.12.2020