Ďalšia úspešná sezóna

????????????????????????????????????

Záverečné sumárum stolných tenistov sa uskutočnilo v príjemnom prostredí vínnej pivnice v Gbelciach. V priateľskej atmosfére sa ujal slova Dionýz Matuska, ktorý vo svojom príhovore  vyhodnotil práve ukončenú sezónu nasledovne:

„Vážení športoví priatelia!

Vlani sme vytýčili určité ciele. Niektoré sa splniť podarilo, niektoré nie.

Začneme s „A“ družstvom, ktoré účinkovalo v krajskej IV. lige. Cieľom bol udržať sa v tejto lige, čo sa aj podarilo. Družstvo v zložení Molnár, Csernák, Treindl a Palička v konkurencií ôsmich družstiev skončilo na 6. mieste pred Šuranmi a Močenkom. Chcel by som hneď dodať, že toto umiestnenie dosiahli bez potrebných tréningových dávok. Viem, že dnes je ťažké nájsť si čas na tréningy popri robote, škole a rodine, dúfam však, že v budúcej sezóne nájdu  toho času viac.

IV. liga

Pokračujem „B“ družstvom. Na začiatku súťaže to vyzeralo tak, že stolnotenisové umenie Bahíka, Tótha, a Ölveckého bude stačiť na postup, ale našlo sa jedno družstvo, ktoré bolo rovnako silné. Rozhodovali vzájomné zápasy a v nich bola lepšia na sety Maňa. Gratulujem aj k druhému miestu a na budúci rok sa opäť pokúsime o postup.

VI. liga

Družstvo „C“ si vytýčilo prvé miesto vo svojej lige. Družstvo s hráčmi Simon, Barus, Kostanko a Demeter však nečakane zakoplo vo Dvoroch nad Žitavou, a tak ligu vyhral Vlkas. Ťažká úloha postúpiť  tak zostane aj na budúci rok.

VII. liga
Peter Demeter

„D“ družstvo si zaslúži pochvalu. Družstvo v šesťčlennej VIII. lige prehralo len dva zápasy a zaslúžene sa stalo majstrom. Hráči majstrovského družstva: Demeter, Mészáros, Lőrincz Z., Kiss a Matuska. V tejto lige účinkovalo aj naše „E“ družstvo. Hráči Szabó F. st., Szabó F. ml., Lőrincz B., Repka a Balázs si zahrali zaujímavé derby zápasy s „déčkom“ a celkovo skončili na piatom mieste. Blahoželám obidvom družstvám!

VIII. liga
Dionýz Matuska

Naše družstvo starších žiakov v zložení Lőrincz B., Szabó F ml., Repka, Kiss a Balázs súťažilo v I. lige. V súťaži desiatich družstiev skončili na výbornom šiestom mieste. Predbehli také kluby ako Komárno, Žitavany alebo Čab. Gratulujem k tomuto výsledku!

I. liga starších žiakov

Druhý júlový týždeň sme zorganizovali stolnotenisový tábor, ktorý mal úspech a tešil sa veľkému záujmu. Chcel by som sa poďakovať Filaga Marcelovi, vedúcemu tábora, ktorý sa s veľkou oddanosťou venoval deťom. Počas Vianoc sa uskutočnil domáci šampionát, na ktorom sa stretli všetci hráči z oddielu. Víťazom sa stal Molnár pred Csernákom a Hubačom. Gratulujem im! Boli sme prítomní aj na turnaji Komoča Open. V januári boli Majstrovstvá okresu B kategórie. V jednotlivcoch Treindl a Hubač skončili na bronzovom stupienku. Vo štvorhre bola dvojica Treindl – Hubač zlatá a Bahík – Ölvecký strieborná. Ostatní hráči odohrali zápasy na vysokej úrovni. V apríli na turnaji v Kolárove duo Ölvecký – Hubač skončilo na treťom mieste. Naši mladí hráči v apríli boli na Majstrovstvách okresu. Bohužiaľ, Szabó neobhájil tretie miesto z vlaňajška. Oddiel spolupracuje aj so seniormi zo Štúrova. Týždenne dvakrát sa stretávajú pri našich stolnotenisových stoloch.

Na záver mi dovoľte, aby som sa poďakoval MŠO za každodennú podporu. Vďaka patrí aj našim sponzorom.

Medzi naše najbližšie plány patrí zorganizovať letný stolnotenisový tábor od 8. júla 2019.“

František Szabó ml.

Po vyhodnotení Eugen Szabó, primátor mesta a Zoltán Tóth, riaditeľ MŠO,  poďakovali oddielu za odvedenú prácu, zablahoželali k úspechom a odovzdali pamätné medaily úspešným športovcom.               

15.5.2019