Spokojnosť so sezónou v stolnom tenise

V piatok 20. apríla 2018 sa v Gbelciach uskutočnilo posezónne vyhodnotenie stolnotenisového oddielu MŠO Štúrovo. Táto udalosť sa odohrala v malebnom prostredí vinohradov, ktorých majiteľom je Imrich Barus, ktorý je zároveň aj členom menovaného oddielu. Medzi pozvanými hosťami boli podpredseda Okresného stolnotenisového zväzu Nové Zámky Ladislav Popellár, primátor mesta Štúrovo Eugen Szabó, riaditeľ MŠO Štúrovo Zoltán Tóth a riaditeľka CVČ Štúrovo Katarína Tungliová. Pán Szabó a pani Tungliová sa ospravedlnili z pracovných dôvodov, napriek tomu sa však zišlo 40 osôb.

Dionýz Matuska – vedúci oddielu, vo svojom príhovore takto hodnotil predchádzajúce obdobie:

„Milí športoví priatelia!

Začiatok roka 2017 nebol ideálny. Ako každý vie, v auguste 2016 sme ani nevedeli, kde budeme trénovať, hrať, či vôbec budeme existovať. Našťastie existujú športumilovní ľudia, ktorí nám pomohli a zabezpečili podmienky na fungovanie oddielu. Títo ľudia v nás niečo videli – primátor mesta Štúrovo  Eugen Szabó, poslanec František Árendáš a riaditeľ MŠO Zoltán Tóth – a dali nám možnosť ukázať sa. Myslím si, že ponúknutú príležitosť sme využili. Tento rok sme prevýšili vlaňajšie výsledky, rozšíril sa počet členov aj družstiev, a to je pre nás obrovský úspech.

Naše družstvá:

  • A družstvo: Molnár, Csernák, Palička, Treindl.
  • B družstvo: Hubač, Ölvecký, Bahík, Tóth.
  • C družstvo: Simon, Kostanko, Matuska, Barus.
  • D družstvo: Tóth, Mészáros, Repka, Lőrincz Z., Lőrincz B., Szabó, Szabó ml.

Okrem týchto družstiev sme postavili aj tím starších žiakov, ktorí sa predstavil v I. lige.

  • Členovia tohto družstva boli František Szabó ml., Bence Lőrincz a Daniel Repka.

Všetky naše družstvá boli natoľko silné, že mali šance na najvyššie miesta vo svojich súťažiach. Naše „A“ družstvo s veľkým náskokom skončilo na prvom mieste v krajskej súťaži V. ligy. V sezóne 2018/2019 sa predstavia v IV. lige. „B“ družstvo sa umiestnilo na druhom mieste v okresnej súťaži VI. ligy. „C“ družstvo tiež bolo druhé v okresnej súťaži VII. ligy. „D“ družstvo, ktoré sa spoliehalo na mladú generáciu, skončilo na piatom mieste.

Je veľkou radosťou, že starší žiaci v I. lige obsadili 5. miesto. Predbehli také mestá ako Nitra alebo Komárno.

V decembri v Zemnom dvojica Ӧlvecký – Hubač získala zlato. V jednotlivcoch bol  Bahík štvrtý. V roku 2018 sme sa na majstrovstvách okresu zúčastnili pätnásti. Tu Ӧlvecký s Bahíkom vyhrali štvorhru a dvojica Šimon – Hubač skončila tretia. V jednotlivcoch Hubač druhý a Kostanko tretí. Tieto výsledky dokazujú, že patríme k elite na okresnej úrovni.

Počas leta sme vďaka sponzorom nakúpili hráčom nové dresy. MŠO Štúrovo vyčlenilo 500 Eur na zakúpenie poťahov na rakety. Členské príspevky uhrádzame pravidelne každý mesiac, za ktoré MŠO Štúrovo hradí cestovné náklady a prenájom miestností na tréningy a zápasy v CVČ Štúrovo.

Ciele na sezónu 2018/2019: „A“ družstvo, aby čo najlepšie obstálo v IV. lige, ostatné družstvá budú mať namierené za postupom. Žiaci budú pokračovať v I. lige. Podľa môjho názoru dosiahnu ešte lepšie výsledky ako tento rok. Naše meno sa dostalo do povedomia širokej verejnosti.“ Skonštatoval na záver pán Matuska.

Po tomto vyhodnotení sa slova ujal Ladislav Popellár, ktorý vyzdvihol najmä skutočnosť, že štúrovský stolný tenis pekne napreduje, a podľa jeho názoru v budúcich rokoch ešte zamieša vody v stolnotenisových kruhoch. Je to silný oddiel a vážna konkurencia pre súperov.

Riaditeľ MŠO Štúrovo sa spolu s vedúcim stolnotenisového oddielu poďakoval členom za aktívnu prácu a k úspechom a do ďalšej sezóny im zaželal veľa sily a zdravia. Po príhovoroch MŠO Štúrovo odovzdalo členom „A“ tímu medaily a diplomy. Potom nasledovala večera a príjemná zábava. Podujatie sa vydarilo.

Sezóna 2017/18 v tabuľkách:

V. liga

VI. liga

VII. liga

VIII. liga

I. liga starších žiakov

30.4.2018