MŠO má 10 rokov

Mesto Štúrovo na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva k 1. 2. 2007 zriadilo Mestskú športovú organizáciu.

Medzi hlavné činnosti organizácie patrí zabezpečenie športovej činnosti v meste, vytváranie podmienok členom na upevňovanie zdravia, zvyšovanie telesnej a duševnej zdatnosti a športovej výkonnosti. Organizácia sa stará o rozvoj, prosperitu a ochranu záujmov svojich členov, vytvára ekonomické, materiálno-technické , personálne a odborné podmienky na svoju činnosť. Ďalej prevádzkuje, udržiava a buduje svoje športové zariadenia.

Vedľajšou činnosťou je poskytovanie služieb a činností v oblasti turizmu.

V súčasnosti má organizácia šesť oddielov a vyše 250 členov. Pri príležitosti 10. výročia založenia Mestskej športovej organizácie sa 18. februára 2017  uskutoční 1. Športový ples. Naši členovia budú oslavovať okrúhle výročie samozrejme športom. Okrem tréningov a pravidelných majstrovských zápasov a podujatí plánujeme zorganizovať rôzne tábory, turnaje a zájazdy nielen rámci Slovenska, ale aj do zahraničia.

Pri príležitosti 10. výročia vzniku Mestskej športovej organizácie prajem všetkým zamestnancom, športovcom, členom a fanúšikom štúrovského športu veľa zdravia, síl, nadšenia a športových úspechov.

Zoltán Tóth – riaditeľ MŠO