Projekt: „Za zrozumiteľné južné Slovensko“

Na výzvu na predkladanie žiadostí v rámci projektu „Za zrozumiteľné južné Slovensko“ vyhlásená Združením Rákóczi Szövetség bolo prijatých a zaregistrovaných 96 platných projektov. Predsedníctvo združenia prideľuje finančné prostriedky každému uchádzačovi v celkovej sume 32 900 EUR.

Združenie Rákóczi Szövetség s projektom „Za zrozumiteľné južné Slovensko“ rozbieha bezplatnú prekladateľskú a grafickú službu pre podnikateľov a občianske združenia, ktorého cieľom je rozširovať používanie maďarského jazyka na verejných priestranstvách.

Záujemcovia môžu cez projekt získať jednorázový nenávratný príspevok až do výšky 1 000 (tisíc) eúr na vytvorenie dvojjazyčných nadpisov, informačných oznamov, ponukových listov. Taktiež na popis výrobkov v maďarskom jazyku, na dvojjazyčné propagačné letáky a reklamné pútače na kultúrne a športové podujatia a podobne.

7. august 2016

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend