Tenisový camp

Milí rodičia, aj tento rok sme pripravili pre deti tenisový tábor. Vaše deti môžu aktívne stráviť voľný čas počas letných prázdnin pri pestrom a zaujímavom športovom programe, zažiť veľa zábavy a spoznať nových kamarátov. Svoje deti môžete na tábor prihlásiť vyplnením online prihlasovacieho formuláru, ktorý budú mať u seba naši tenisoví tréneri.

Tábory sú určené pre všetky deti od 5 do 12 rokov, ktoré budú rozdelené podľa veku a tenisovej výkonnosti do skupín. Turnus trvá od 12. 8. do 16. 8. (pon. – pia.) od 8:00 do 16:00 hod. Tábor sa bude konať v priestoroch Tenisového oddielu MŠO Štúrovo, Športová 5.

Čo na vás čaká?

1. Pre deti sú pripravené pohybové hry a animačný program.
2. Staroslivosť zabezpečí tím našich trénerov a inštruktorov.
3. V prípade nepriaznivého počasia je k dispozícii pevná hala MŠO Štúrovo.
4. Každé dieťa dostane ako darček klubové tričko MŠO Štúrovo.

Turnusy: minimálny počet prihlásených detí na turnus je 4 a maximálny 20

Cena*:

členovia klubu MŠO Štúrovo 60,- €
nečlenovia klubu MŠO Štúrovo 70,- €
dva a viac súrodencov 10,- € zľava na druhého a ďalšieho súrodenca (platí iba pre nečlenov klubu)

* Cena zahŕňa poskytnutie všetkých športových pomôcok.

Prihlásiť sa môžete cez aplikácie EOS (len pre členov) alebo online prihlásením -> ONLINE PRIHLÁŠKA (len pre nečlenov).

Uhradenie ceny za tábor je možné cez EOS, prevodom na účet: SK66 7500 0000 0040 3015 8835, variabilný symbol: 5001 alebo v hotovosti v kancelárii MŠO Štúrovo.