Letný tenisový tábor 2023

Milí rodičia, aj tento rok sme pripravili pre deti tenisový tábor. Vaše deti môžu aktvne stráviť voľný čas počas letných prázdnin pri pestrom a zaujímavom športovom programe, zažiť veľa zábavy a spoznať noých kamarátov. Svoje deti môžte na tábor prihlásiť vyplnením prihlasovacieho formuláru, ktorý budú mať u seba naši tenisoví tréneri.

Tábory sú určené pre všetky deti od 5 do 12 rokov, ktoré budú rozdelené podľa vku a tenisovej výkonnosti do skupín. Turnus trvá od 21. 8. do 25. 8. (pon - pia) od 8:00 do 16:00 hod. Tábor sa bude konať v priestoroch Tenisového oddielu MŠO Štúrovo, Športová 5.

Čo na vás čaká?

1. Pre deti sú pripravené aj pohybové hry a animačný program.
2. Staroslivosť zabezpečí tím našich trénerov a inštuktorov.
3. V prípade nepriaznivého počasia ja k dispozícii pevná hala MŠO Štúrovo.
4. Každé dieťa dostane ako darček klubové tričko MŠO Štúrovo.

Turnusy: minimálny počet prihlásených detí na turnus je 4 a maximálny 20

Cena*:

členovia klubu MŠO Štúrovo 65,- €
nečlenovia klubu MŠO Štúrovo 75,- €
dva a viac súrodencov 10,- € zľava na druhého a ďalšieho súrodenca (plaí iba pre nečlnov klubu)

* Cena zahŕňa poskytnutie ľetkých športovýhc pomôcok.

Uhradenie ceny za tábor je možné prevodom na účet: SK66 7500 0000 0040 3015 8835, variabilný symbol: alebo v hotovosti na účtárni MŠO Štúrovo.