Prihláška do Mestskej športovej organizácie


Oznamujeme váženým členom MŠO Štúrovo, aby na platenie mesačného členského príspevku využívali bankový účet

:

SK66 7500 0000 0040 3015 8835


Mesačný členský príspevok od januára 2023 je 15 eur (v hádaznárskom oddieli 20 eur) pre každého člena. Členský príspevok sa platí 12-krát ročne. Do správy pre prijímateľa napíšte číslo uvedené na členskom preukaze (VS), meno člena a mesiac za ktorý sa hradí príspevok. Členský príspevok sa uhrádza do 20-teho dňa príslušného mesiaca.

Vyplnenú prihlášku prosíme:
- poslať na mail: organizator@msosturovo.sk alebo,
- poslať poštou na adresu: Mestská športová organizácia, Športová 5, 943 01
- alebo môžete odovzdať trénerovi po tréningu.

Ďakujeme!

05. 01. 2023
 
Prihláška do MŠO Štúrovo: