Porada, halový turnaj a pracovné stretnutie

????????????????????????????????????

Avizovali sme, že vás budeme informovať o činnosti Futbalovej Akadémie Nitrianskeho kraja. Tu sú najdôležitejšie udalosti za uplynulé obdobie.

Koncom októbra v piatok v poobedňajších hodinách zavítali do Štúrova prezident akadémie Ľubomír Moravčík a technický riaditeľ Marián Süttö. V zasadačke za prítomnosti riaditeľa, športového manažéra a trénerov futbalového oddielu MŠO Štúrovo sa riešili veci od administratívy, cez trénerské licencie až po problémy v mládežníckom futbale. Porada bola užitočná a príjemná.

Vo sviatok 17. novembra 2022 sa v Nových Zámkoch uskutočnil prvý ročník halového turnaja mužstiev FA NK v kategórii U11. Naši chlapci v silnej konkurencii bojovali zo všetkých síl, ale v zápasoch s ťažkými súpermi ťahali za kratší koniec. Ani šťastie nebolo na ich strane. Posledný zápas proti domácim prehrali gólom 10 sekúnd pred koncom 1:2  Víťazmi turnaja sa stali futbalisti zo Zlatých Moraviec. Zápasy v hale Milénium sa odohrávali pred zrakmi bývalých futbalových reprezentantov – Ľubomír Moravčík, Miroslav Karhan a Ľubomír Michalík, ktorí odovzdávali aj medaily a diplomy všetkým účastníkom premiérového turnaja.

.

Ľubomír Moravčík a mužstvo MŠO Štúrovo U11

Dňa 15. decembra 2022 sa Nitre uskutočnilo pracovné stretnutie za účasti nielen štatutárov, ale aj športových manažérov. Hlavným bodom bolo vystúpenie Petra Oremusa z dôvodu prijatia FC Nitra do združenia. Rozhodnutie bolo odložené na neskorší termín. Prezident akadémie popri bilancovaní roku 2022 oboznámil prítomných, že finančné fungovanie združenia je zabezpečené aj v nasledujúcom roku.

20.12.2022