Bankový účet – členské

Oznam!

Oznamujeme váženým členom MŠO Štúrovo, aby na platenie mesačného členského príspevku využívali bankový účet:

SK66 7500 0000 0040 3015 8835

Ďakujeme!