6. Futbalový tábor Kornéla Salátu

6. FUTBALOVÝ TÁBOR KORNÉLA SALÁTU 11. – 15. júl 2022
pre ročníky 2010 – 2015


MIESTO konania – futbalový štadión MŠO Štúrovo
NÁSTUP do tábora – v pondelok od 8.00h do 8.30 hod (doprava individuálna)
POTVRDENIE LEKÁRA o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa budeme vyžadovať! TRVANIE tábora – každý pracovný deň do 16.00 hod (odchod – doprava individuálna)
NEZABUDNÚŤ si priniesť so sebou - fotokópiu platného preukazu poistenca, prikrývka hlavy, športová obuv, športové oblečenie, náhradné oblečenie, pri zhoršenom počasí teplejšie oblečenie a nepremokavý zvršok alebo pršiplášť, obuv na prezutie (papuče, sandále)
Účastnícky poplatok : 100 Eur
Pri prihlásení dvoch a viac súrodencov: zľava 20,- €

Spôsob úhrady: prevodom na účet MŠO, alebo hotovosť v kancelárii
Číslo účtu: SK66 7500 0000 0040 3015 8835 CEKOSKBX
Variabilný symbol: VS5002
Správa pre príjemcu: MENO a PRIEZVISKO
Záväzná prihláška do kempu sa uskutočňuje s online prihláškou.

Prihlášky do 6. FUTBALOVÉHO TÁBORA KORNÉLA SALÁTU prosíme odovzdať najneskôr do 30. 6. 2022 !!!Informácia:
Tamás Bábsky
manazermso@gmail.com
Tel: +421905 243 997

POTVRDENIE LEKÁRA