Výberové konanie – hospodár/ka

Výberové konanie na obsadenie miesta hospodára/ku
v Mestskej športovej organizácie v Štúrove

Miesto výkonu práce: Športová 5, 943 01 Štúrovo

Termín nástupu: 2.1.2022

Termín podania prihlášky: 15.12.2021

Predpokladaný termín výberového konania 17.12.2021

Rozsah úväzku: 100%

—————————————————————————————————————–

Hospodár

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • Zodpovedá za budovu Dom športovcov – prízemie.
 • Zodpovedá za zverený materiál, výstroj a tréningové pomôcky.
 • Zabezpečuje výdaj a príjem materiálu, výstroja a tréningových pomôcok.
 • Vedie evidenciu o vydanom materiály, výstroji a tréningových pomôcok.
 • Zodpovedá za prípravu, stav a čistotu výstroja.
 • Zabezpečuje čistotu a funkčnosť šatní, toaliet a vstupnej haly.
 • Zodpovedá za zdravotnícky materiál pre športovcov.
 • Zabezpečuje uzamknutie šatní a vstupnej haly.

Požiadavky na uchádzača

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

 • stredoškolské bez maturity,
 • stredoškolské s maturitou.

Požiadavky:

 • aktívna znalosť slovenského a maďarského jazyka,
 • samostatnosť, spoľahlivosť a flexibilita,
 • výborne komunikačné a organizačné schopnosti,
 • MS Office.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
 • profesijný životopis,
 • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania (fotokópia),
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platové podmienky:

Platové podmienky sú určené podľa príslušných ustanovení zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontaktné informácie

Mestská športová organizácia

Športová 5, 943 01 Štúrovo 

www.msosturovo.sk

+421 36 752 48 67

Kontaktná osoba

Zoltán Tóth

riaditeľ

+421 905 244 081

riaditel@msosturovo.sk

Prihlášky do konkurzného konania s označením „Výberové konanie – neotvárať“ je možné doručiť na adresu: Mestská športová organizácia Štúrovo 5, 943 01 do 15. 12. 2021 osobne alebo poštou.

Presný termín a miesto výberového konania písomne oznámi výberová komisia tým uchádzačom, ktorí spĺňajú kritéria výberového konania.