Hráč mesiaca

Futbalový oddiel MŠO Štúrovo štartuje nový projekt pre svojich členov. Od augusta 2021 každý mesiac vyhlási „Hráča mesiaca“ z každej vekovej kategórie. Rozhodovať o najlepších futbalistoch daného mesiaca budú tréneri a športový manažér. Do úvahy sa budú brať účasť, prístup a odvedená práca na tréningoch, výkony podané na ihrisku počas prípravných alebo majstrovských zápasoch, nadštandardné  a rozhodujúce momenty na trávniku, vplyv hráča na mužstvo, vodcovské schopnosti, komplexné správanie futbalistu na ihrisku aj mimo neho a v neposlednom rade vzorná reprezentácia MŠO Štúrovo.

Cieľom projektu je vyzdvihnúť a oceniť najlepších hráčov a dodať im do ďalšej práce motiváciu a ostatných členov mužstva vyzvať k súťaživosti a zdravej konkurencii.

Vyhodnotení jednotlivci obdržia ocenenie za najlepšieho hráča, ich mená a fotografie budú uverejnené na sociálnej sieti Facebook MŠO Štúrovo. 

18.8.2021