Kvalitný zvuk na športoviskách

SRRZ – RZ pri MŠO vďaka dotácie z Nitrianskeho samosprávneho kraja zakúpilo nové audio zariadenie na štúrovské športoviská. Vďaka mobilite systému kvalitný zvuk môžu vypočuť nielen na futbalovom ihrisku ale aj v športovej hale.

Projekt „Kvalitný zvuk na športoviskách“ bol zrealizovaný s finančnou pomocou dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja.