Štúrovský tenis v roku 2019

V článku sú zaznamenané najvýznamnejšie výsledky z jednotlivých podujatí tenisového oddielu MŠO Štúrovo za rok 2019.

Január

Amanda Gubík – 3.miesto vo štvorhre na turnaji starších žiačok v Lieskovci

Február

Patrik Babindai – 2.miesto vo dvojhre na halových Majstrovstvách Slovenska v senioroch 40+ v Leviciach

Ladislav Vizi – 3.miesto vo dvojhre na halových Majstrovstvách Slovenska     v senioroch 60+ v Leviciach

Patrik Babindai a Levente Berecz – 2.miesto vo štvorhre na halových Majstrovstvách Slovenska v senioroch 35+ v Leviciach

Marec

Viktor Hlóska – 3.miesto vo dvojhre na turnaji chlapcov do 10 rokov v Leviciach

Apríl

1.kolo I.triedy mužov Štúrovo – Šaľa 2:5

1.kolo zmiešaných družstiev do 10 rokov Štúrovo – Matúškovo 5:1

2.kolo zmiešaných družstiev do 10 rokov Nitra – Štúrovo 5:1

Pred zápasom v Nitre

Máj

3.kolo zmiešaných družstiev do 10 rokov Štúrovo – Nové Zámky 4:2

4.kolo zmiešaných družstiev do 10 rokov voľno

5.kolo zmiešaných družstiev do 10 rokov Štúrovo – Veľké Úľany 6:0

6.kolo zmiešaných družstiev do 10 rokov Komárno – Štúrovo 5:1

7.kolo zmiešaných družstiev do 10 rokov Dunajská Streda – Štúrovo 0:6

Zmiešané družstvo do 10 rokov skončilo spomedzi siedmych družstiev na peknom 3.mieste

Štúrovský pohár – turnaj detí do 10 rokov

Dvojhra:

1.miesto: Šimon Pokorný, 2.miesto: Martin Kazárik, 3.miesto: Ella Szöllösy a Monika Rožičová

Štvorhra:

1.miesto: Janošková a Rožičová, 2.miesto: Kucharek a Semanišinová, 3.miesto: Babindai (Štúrovo) a Szöllösy, Kostrová a Nagy

2.kolo I.triedy mužov Zlaté Moravce – Štúrovo 4:3

3.kolo I.triedy mužov Nitra – Štúrovo 5:2

Družstvo mužov

Jún   

Davis Cup do 10 rokov, výsledky oblastného kola v Topoľčanoch:

Trnava A – Štúrovo 5:0

Štúrovo – Skalica 4:1

Moravský Svätý Ján – Štúrovo 2:3

Štúrovo – Topoľčany A 0:5

Družstvo skončilo v silnej päťčlennej skupine na dobrom 3.mieste, čo však nestačilo na postup do regionálneho kola. To, že to bola silná skupina svedčí aj fakt, že Topoľčany s Trnavou postupovali z regionálneho do celoštátneho kola z prvých dvoch miest.

Amanda Gubík – 3.miesto vo štvorhre na turnaji starších žiačok v Košiciach

Matias Babindai – 3.miesto v dvojhre na turnaji chlapcov do 8 rokov v Komárne

4.kolo I.triedy mužov Štúrovo – Matúškovo C 3:4

5.kolo I.triedy mužov Levice – Štúrovo 5:2

6.kolo I.triedy mužov Štúrovo – Veľké Kostoľany 6:1

7.kolo I.triedy mužov Galanta – Štúrovo 2:5

Družstvo mužov splnilo predsezónny cieľ udržať sa v najvyššej regionálnej súťaži aj pre ďalšiu sezónu a skončilo na 6.mieste spomedzi 8 družstiev.

Berecz L.

Júl

Letný tenisový tábor, ktorého sa zúčastnilo 18 detí doslova z celého sveta (mali sme dievčatko až z ďalekej Austrálie).

Tretí ročník tenisového tábora

August

Viktor Hlóska – 2.miesto v dvojhre na turnaji chlapcov do 10 rokov v Matúškove

Amanda Gubík – 3.miesto v dvojhre na turnaji starších žiačok v Bratislave

September

Na priateľskom turnaji detí do 10 rokov v Šahách obsadili prvé tri pozície Štúrovčania: 1. Diana Menyhárt, 2. Ádin Mánya, 3. Bruno Tóth

Október

Vyšli celoštátne rebríčky pre rok 2019. Najhodnotnejšie umiestnenia dosiahli Amanda Gubík (83.) medzi staršími žiačkami a Patrik Babindai (9.) medzi seniormi 40+.

November

Prechodné obdobie a príprava na ďalšiu sezónu.

December

Vianočná súťaž pre deti, ktoré sú členmi MŠO. Zúčastnilo sa jej 17 detí vo veku 4-10 rokov. Prvé tri miesta obsadili chlapci: 1. Dominik Tölgyesi, 2. Bruno Tóth, 3. Dániel Címer. Medzi dievčatami bola najlepšia Liliana Bobor.

Taký bol v stručnosti tenisový rok 2019 v Štúrove. Za predvedené výkony chcem poďakovať všetkým hráčom, ktorí reprezentujú náš oddiel, trénerom, ktorí ich vychovávajú, rodičom, ktorí podporujú svoje deti a v neposlednom rade vedeniu MŠO za finančnú a materiálnu pomoc. Do nového roka prajem všetkým tenistom pevné zdravie a veľa úspechov, nech sa v rukách a na hrudi ligoce čo najviac trofejí.

Patrik Babindai – MŠO Štúrovo tenisový oddiel

8.1.2020