Informácia o členskom príspevku

Mestská športová organizácia oznamuje svojim členom, že členský príspevok od januára 2020 je 10 eur. Členský príspevok sa platí 11-krát ročne.

OTP Banka a. s.,
číslo účtu: IBAN SK 35 5200 0000 0000 0954 2965

Do správy pre prijímateľa napíšte číslo uvedené na členskom preukaze (VS), meno člena a mesiac za ktorý sa hradí príspevok. Členský príspevok sa uhrádza do 20-teho dňa príslušného mesiaca.

Ďakujeme!

2.1.2020