Navždy nás opustil Ján Oravec

 
 


Mgr. Ján Oravec (Levice, 1953 – Liberec, 2019)


Touto cestou oznamujeme širokej verejnosti, že posledná rozlúčka s bývalým primátorom mesta Štúrovo Mgr. Jánom Oravcom (1953 – 2019) sa uskutoční 15. novembra 2019 o 12:30 hod. na novom cintoríne v Štúrove.
Smútiaca rodina prosí všetkých, aby pri účasti na pohrebe úprimnú sústrasť vyjadrili zápisom v kondolenčnej knihe, ktorá bude k dispozícii počas pohrebu na novom cintoríne. Pre všetkých, ktorí by chceli vyjadriť úprimnú sústrasť najbližšej rodine a pozostalým sú vystavené kondolenčné knihy vo vestibule Mestského úradu Štúrovo a vo vestibule Športhotela MŠO Štúrovo. Kondolovať môžete v rámci pracovných hodín.

Do funkcie primátora mesta bol zvolený v prvých demokratických voľbách v roku 1990. Primátorom mesta Štúrovo bol šesť volebných období, v rokoch:
1990 – 1994
1994 – 1998
1998 - 2002
2002 – 2006
2006 – 2010
2010 – 2014

Počas pôsobenia na pozícii primátora mesta zastával nasledovné funkcie:
- predseda Regionálneho združenia miest a obcí novozámockej, štúrovskej a šurianskej oblasti
- predseda Združenia obcí – Južný región
- člen Rady a Predsedníctva Združenia miest a obcí Slovenska
- spolupredseda Euroregiónu Ister – Granum
- stály člen delegácie SR vo Výbore regiónov v Bruseli

Veľké zásluhy mal na obnovení mosta Mária Valérie, ktorý odovzdali do užívania 11. októbra 2001.

Vedenie a zamestnanci mesta Štúrovo vyjadrujú rodine, blízkym a priateľom Jána Oravca úprimnú sústrasť.

Česť jeho pamiatke, nech odpočíva v pokoji.