Investície a plány

V marci  podala organizácia v rámci vyhláseného programu „Podpora rozvoja športu“ na Úrad vlády SR žiadosť o finančnú dotáciu na projekt „Krajší futbalový areál.“ Vypracovaný projekt na odstránenie havarijného stavu na obidvoch futbalových ihriskách a vylepšenie súčasného stavu nebol úspešný.

Slovenský olympijský a športový výbor vyčlenil na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry 3 milióny €, pričom  bolo doručených až 396 žiadostí s celkovou žiadanou sumou okolo 45 miliónov €. Tieto čísla odzrkadľujú stav športovísk a športovej infraštruktúry na Slovensku. Výzva bola vyhlásená 17. júla a termín ukončenia predkladania žiadosti bol určený na 16. august 2019. Napriek dovolenkovej sezóne, keď MŠO Štúrovo organizuje tábory, riadi chod hotela a kempingu, pripravuje sa na ligový štart futbalových, hádzanárskych a stolnotenisových družstiev, vypracovalo a poslalo žiadosť na rekonštrukciu regeneračného strediska „Relax.“ Zo strany SOV nebol dodržaný termín vyhodnotenia, bol predĺžený o viac ako dva týždne. MŠO Štúrovo neuspelo so svojou žiadosťou.  

Projekt „Sauna pre športovcov“ bol finančne podporený prostredníctvom dotácie od VÚC Nitra a organizácia za získané peniaze zakúpila saunovú pec, saunové kamene, podhlavníky, teplomer, vlhkomer, presýpacie hodiny a iné príslušenstvo. V miestnostiach „Relax“ nás teraz čakajú murárske, elektro a vodoinštalačné práce.

MŠO Štúrovo získalo dotáciu 10 000 eur

Slovenský futbalový zväz v auguste uverejnil výzvu na podporu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021. MŠO Štúrovo poslalo svoj projekt na rekonštrukciu prednej časti tribúny, striedačiek, zábradlia okolo ihrísk a na vytvorenie nového zavlažovania hlavného futbalového ihriska. Dotácia vo výške 10 000 € po schválení rozpočtu na rok 2020 bude využitá  na vybudovanie automatického zavlažovacieho systému pre kvalitnejší trávnik na hlavnej hracej ploche.

Aj Rodičovské združenie pri MŠO Štúrovo získalo dotáciu od VÚC Nitra. Svojím projektom získalo peniaze na šatníkové skrine pre trénerov hádzanej a futbalu, na úložné boxy pre futbalistov a na nové striedačky pre hádzanárske družstvá.

2.12.2019