18. ročník Memoriálu Miloša Zelinku

Miloš Zelinka  sa narodil v roku 1933 v Brne. Po absolvovaní univerzity v Bratislave nastúpil ako učiteľ na strednú školu v Štúrove. V roku 1957 založil oddiel vzpierania pri TJ Lokomotíva Štúrovo. Bol nielen zakladateľom, ale aj pretekárom a trénerom oddielu. Po úspešnom ukončení Fakulty telesnej výchovy a športu na UK v Prahe získal licenciu trénera 1. triedy. Počas dlhodobej trénerskej praxe pracoval najmä s mládežou a vychoval nejedného špičkového pretekára, ako Pásztor, Baka, Mezei a ďalších.

Miloš Zelinka tretí sprava

V roku 1985 oddiel vzpierania obdržal  titul „Vzorný kolektív mládeže“. Zásluhou pána Zelinku boli v Štúrove organizované také preteky vo vzpieraní, ako Majstrovstvá Československa alebo Svetový pohár v roku 1993, na ktorom Ota Zaremba vytvoril tri svetové rekordy. Dlhé roky pôsobil v Slovenskom zväze vzpierania, bol medzinárodným rozhodcom a držiteľom mnohých čestných uznaní za rozvoj telovýchovy. V roku 1993 mu bola udelená cena mesta Pro Urbe. Zomrel v roku 2001. Česť jeho pamiatke!                             

18. ročník Memoriálu Miloša Zelinku sa tento rok konal dňa 21. septembra v športovej hale. Za účasti 63 vzpieračov a vzpieračiek zo šiestich krajín (Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Srbsko a India) sa súťažilo v deviatich kategóriách od 10:00 až do 21:15 hod. Memoriál mal vysokú úroveň, o čom svedčí, že bolo prekonaných 14 slovenských mládežníckych rekordov. Postarali sa o to: Cabala, Benyík, Svrčková, Sládková a Viktorínová. Novým rekordérom, víťazom a účastníkom srdečne blahoželáme!               

24.9.2019