Tenisový tábor

Milí rodičia, aj tento rok sme pripravili pre deti tenisový tábor. Vaše deti môžu aktívne stráviť voľný čas počas letných prázdnin pri pestrom a zaujímavom športovom programe, zažiť veľa zábavy a spoznať nových kamarátov. Svoje deti môžete na tábor prihlásiť vyplnením prihlasovacieho formuláru, ktorý budú mať u seba naši tenisoví tréneri.

Tábory sú určené pre všetky deti od 5 do 12 rokov, ktoré budú rozdelené podľa veku a tenisovej výkonnosti do skupín. Turnus trvá od pondelka do piatka od 8.00 do 16.00 hod. Tábor sa bude konať v priestoroch Tenisového oddielu MŠO Štúrovo, Športová 5.

Čo vás čaká?

 1. Pre deti sú pripravené aj pohybové hry a animačný program.
 2. Starostlivosť zabezepečí tím našich trénerov a inštrukturov.
 3. V prípade nepriaznivého počasia je k dispozícii pevná hala MŠO Štúrovo.
 4. Každé dieťa dostane ako darček klubové tričko MŠO Štúrovo.

Turnusy: (minimálny počet prihlásených detí na turnus je 4 a maximálny 20)

Cena*:

Členovia klubu MŠO Štúrovo 55 EUR
Nečlenovia klubu MŠO Štúrovo 65 EUR
Dva a viac súrodencov 10 EUR zľava na druhého a ďalšieho súrodenca (platí iba pre nečlenov klubu)

*Cena zahŕňa poskytnutie všetkých športových pomôcok.

Uhradenie ceny za tábor je možné prevodom na účet, vkladom na účet na základe faktúry alebo v hotovosti na učtárni MŠO Štúrovo.

Číslo účtu: SK35 5200 0000 0000 0954 2965 OTPVSKBX
Variabilný symbol: VS5003
Správa pre príjemcu: MENO, PRIEZVISKO

Pre viac informácií: Patrik Babindai, tel: 0908/797 653, mail: p.babindai@gmail.com

Poznámky:

 • Na turnus sa musí prihlásiť minimálny počet 4 deti, inak nebude otvorený.
 • Na turnus sa môže prihlásiť maximálny počet 20 detí.
 • Denná doba trvania tábora je od 8:00 do 16:00 hod. Neskoršie vyzdvihnutie dieťaťa je možné po dohode vopred s vedúcim tábora za príplatok (viď Všeobecné obchodné podmienky). V prípade skoršieho vyzdvihnutia dieťaťa je nutné oznámiť vopred vedúcemu tábora a pri odchode sa odhlásiť.
 • Stravovanie zahŕňa desiatu, obed, olovrant a pitný režim.
 • Na tábor si každé dieťa musí so sebou priniesť prefotený zdravotný preukaz, výpis o úhrade za tábor, veci na prezlečenie, športovú obuv na von aj do haly, uterák, fľašku, švihadlo, príp. lieky ktoré musí užívať a pod.
 • Deti budú po prezentácii rozdelené do skupín podľa veku a tenisovej výkonnosti.
 • V piatok sa stravovanie končí obedom.
 • Všetky aktivity sú na jednom mieste v tenisovom areáli MŠO Štúrovo.