Stolnotenisový tábor

Mestská športová organizácia spolu s STK Nána OZ organizuje stolnotenisový tábor pre deti.
Termín tábora je od 8-12 júl 2019.
Maximálny počet detí je 15.
Cena letného tábora je 50,- €.

V cene je zahrnuté:
• odborný dohľad na deti
• športové a kreatívne povolanie
• stravovanie 3 krát denne
• pitný režim
• táborové tričko a iné darčeky

Prihlásiť sa môžete do: 15.6.2019
• V kancelárii, kde máte možnosť vyplniť prihlášku, alebo môžete odoslať vyplnenú verziu prihlášky na e-mail – organizator@msosturovo.sk.

Spôsoby platenia:
• Bankovým prevodom
Číslo účtu: SK35 5200 0000 0000 0954 2965 OTPVSKBX
Variabilný symbol: VS5001
Správa pre príjemcu: MENO, PRIEZVISKO


• V hotovosti v kancelárii:

Otváracia doba: Po-Pi 7:30-15:30
Posledný deň úhrady je 15.6.2019