Modernizácie a investície u MŠO

V predošlých rokoch MŠO Štúrovo okrem športovej činnosti odstraňovalo havarijný stav na majetku /schody do Športhotela/ a zabezpečovalo rekonštrukcie a opravy na budovách a športoviskách /nová strecha na športovej hale/. Nezabudlo sa ani na investície, vybudovalo umelé osvetlenie na tréningovom futbalovom ihrisku, pre tréningy  a zápasy vo večerných hodinách a v zimnom období. Na hlavnom futbalovom ihrisku prebehla regenerácia trávnika.

V roku 2018 sa organizácia zamerala na skultúrnenie svojich miestností pre svojich športovcov. Obnova futbalových šatní sa začala v roku 2016 po úspešnej hlasovacej súťaži Slovenskej sporiteľne. Vtedy vďaka dotácie a finančnej spoluúčasti podarilo vynoviť tri šatne.

Tento rok MŠO vynovilo, resp. úplne prestavilo ďalšie dve šatne a sociálne zariadenia v Dome športovcov. Na túto investíciu dostalo od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu čiastku 10 000 €, po schválení žiadosti na podporu rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry, ostatné výdavky pokrylo mesto, súkromný investor a samotná organizácia. Šatňa pre dospelých dostala úplne rozmery, po odstránení nefunkčného starého bazéna sa zväčšili priestory pre mužstvo a boli vybudované nové sprchy.

Aj šatňa dorastencov sa vynovila, a tak na konci roka 2018 futbalový oddiel disponuje piatimi novými šatňami, sprchami a toaletami, ktoré nám môže závidieť aj naše okresné mesto.

Nová šatňa dorastencov

Začala sa aj obnova futbalovej tribúny, izolácia a vynovenie budovy, nové plastové okná, dvere a plechy. Práce budú pokračovať v aj budúcich rokoch.

V športovej hale došlo k modernizácií sociálnych zariadení s dôrazom na ženy, vzhľadom na to, že väčšiu časť vyťaženosti haly majú hádzanárky. V spolupráci s TJ Dunaj Štúrovo pre kanoistický oddiel bola namontovaná vzduchotechnika v miestnosti s pádlovacím bazénom pre tréningy detí. Nielen MŠO sa úspešne uchádzalo dotácie od VÚC Nitra, ale aj RZ pri MŠO, vďaka ktorému bola zakúpená svetelná tabuľa s diaľkovým ovládaním na mládežnícke futbalové zápasy.

Nová šatňa A mužstva

V investíciách a prácach bude organizácia pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

12.12.2018