Preventívne prehliadky športovcov

Je Vaše dieťa aktívny športovec a zároveň člen športového klubu?
Má nárok na čiastočnú úhradu preventívnej prehliadky raz ročne u športového lekára.


Športový lekár vykoná:
• komplexné fyzikálne vyšetrenie všetkých orgánových systémov,
• vyšetrenie pulzu a tlaku krvi,
• základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, percento podielu tuku),
• EKG vyšetrenie v pokoji najmenej s 12 zvodmi a počas definovanej a reprodukovateľnej záťaži najmenej s 3 zvodmi,
• spirografické vyšetrenie vrátane grafickej registrácie a dokumentácie.

Lekárovi zaplatíte. Doklad o úhrade pre poisťovňu predložíte spolu so žiadosťou, na základe toho vám zaplatia príspevok.
S dokladom treba predložiť aj rozpis výkonov poskytnutej preventívnej prehliadky a potvrdenie o aktívnej športovej činnosti vášho dieťaťa staré maximálne tri mesiace. Potvrdenie treba žiadať v kancelárii MŠO (otváracia doba: Po-Pi 7:30-15:30, organizator@msosturovo.sk).
Preventívnu prehliadku pre športovcov u telovýchovného lekára uhradia poistencovi vo veku do 18 rokov.