Letný tenisový tábor

Prihláška:

Milí rodičia, aj tento rok sme pripravili pre deti tenisový tábor. Vaše deti môžu aktívne stráviť voľný čas počas letných prázdnin pri pestrom a zaujímavom športovom programe, zažiť veľa zábavy a spoznať nových kamarátov. Svoje deti môžete na tábor prihlásiť vyplnením prihlasovacieho formuláru, ktorý budú mať u seba naši tenisoví tréneri.

Tábory sú určené pre všetky deti od 5 do 12 rokov, ktoré budú rozdelené podľa veku a tenisovej výkonnosti do skupín. Turnus trvá od pondelka do piatka od 8.00 do 16.00 hod. Tábor sa bude konať v priestoroch Tenisového oddielu MŠO Štúrovo, Športová 5.

Čo vás čaká?

 1. Pre deti sú pripravené aj pohybové hry a animačný program.
 2. Starostlivosť zabezepečí tím našich trénerov a inštrukturov.
 3. V prípade nepriaznivého počasia je k dispozícii pevná hala MŠO Štúrovo.
 4. Každé dieťa dostane ako darček klubové tričko MŠO Štúrovo.

Turnusy: (minimálny počet prihlásených detí na turnus je 4 a maximálny 20)

Cena*:

Členovia klubu MŠO Štúrovo 55 EUR
Nečlenovia klubu MŠO Štúrovo 65 EUR
Dva a viac súrodencov 10 EUR zľava na druhého a ďalšieho súrodenca (platí iba pre nečlenov klubu)

*Cena zahŕňa poskytnutie všetkých športových pomôcok.

Uhradenie ceny za tábor je možné prevodom na účet, vkladom na účet na základe faktúry alebo v hotovosti na učtárni MŠO Štúrovo.

Číslo účtu: SK35 5200 0000 0000 0954 2965 OTPVSKBX
Variabilný symbol: VS5003
Správa pre príjemcu: MENO, PRIEZVISKO

Pre viac informácií: Patrik Babindai, tel: 0908/797 653, mail: p.babindai@gmail.com

Poznámky:

 • Na turnus sa musí prihlásiť minimálny počet 4 deti, inak nebude otvorený.
 • Na turnus sa môže prihlásiť maximálny počet 20 detí.
 • Denná doba trvania tábora je od 8:00 do 16:00 hod. Neskoršie vyzdvihnutie dieťaťa je možné po dohode vopred s vedúcim tábora za príplatok (viď Všeobecné obchodné podmienky). V prípade skoršieho vyzdvihnutia dieťaťa je nutné oznámiť vopred vedúcemu tábora a pri odchode sa odhlásiť.
 • Stravovanie zahŕňa desiatu, obed, olovrant a pitný režim.
 • Na tábor si každé dieťa musí so sebou priniesť prefotený zdravotný preukaz, výpis o úhrade za tábor, veci na prezlečenie, športovú obuv na von aj do haly, uterák, fľašku, švihadlo, príp. lieky ktoré musí užívať a pod.
 • Deti budú po prezentácii rozdelené do skupín podľa veku a tenisovej výkonnosti.
 • V piatok sa stravovanie končí obedom.
 • Všetky aktivity sú na jednom mieste v tenisovom areáli MŠO Štúrovo.

 Denný program:

Pondelok:
od 7:45 – 8:00 – prezentácia detí a vyplnenie dotazníka zákonným zástupcom, ktorý musí odovzdať kópiu zdravotného preukazu a výpis o úhrade za tábor danému trénerovi
8:15 – 9:00 – zoznámenie sa s denným programom, ukážka areálu, haly, hotela, klubovne rodičom a deťom. Desiata
9:00 – 10:30 – tenis
10:30 – 11:30 – relax, hry, kreslenie, čítanie
11:30 – 12:30 – obed
12:30 – 13:30 – odpočinok
13:30 – 14:30 – kondičná – pohybová príprava
14:30 – 15:00 – olovrant
15:00 – 16:00 – tenis
16:00 – príchod rodičov

Utorok:
od 7:45 – 8:00 – príchod detí
8:15 – 9:45 – tenis
9:45 – 10:00 – desiata
10:00 – 11:00 – Anglický jazyk
11:00 – 12:00 – relax, hry, čítanie, kreslenie
12:00 – 12:30 – obed
12:30 – 13:30 – odpočinok
13:30 – 14:30 – kondičná – pohybová príprava
14:30 – 15:00 – olovrant
15:00 – 16:00 – tenis
16:00 – príchod rodičov

Streda:
od 7:45 – 8:00 – príchod detí
8:15 – 9:00 – rozcvička, pohybová príprava, desiata
9:00 – 10:30 – tenis
10:30 – 11:30 – relax, hry, kreslenie, čítanie
11:30 – 12:30 – obed
12:30 – 13:30 – odpočinok
13:30 – 14:30 – kondičná príprava
14:30 – 15:00 – olovrant
15:00 – 16:00 – fyzioterapia
16:00 – príchod rodičov

Štvrtok:
od 7:45 – 8:00 – príchod detí
8:15 – 9:45 – tenis
9:45 – 10:00 – desiata
10:00 – 11:00 – Anglický jazyk
11:00 – 12:00 – relax, hry, čítanie, kreslenie

12:00 – 12:30 – obed
12:30 – 13:30 – odpočinok

13:30 – 14:30 – kondičná – pohybová príprava
14:30 – 15:00 – olovrant
15:00 – 16:00 – tenis
16:00 – príchod rodičov

Piatok:
od 7:45 – 8:00 – príchod detí
8:15 – 9:00 – rozcvička, pohybová príprava, desiata
9:00 – 10:30 – tenis
10:30 – 11:30 – relax, čítanie, kreslenie

11:30 – 12:30 – obed
12:30 – 13:30 – odpočinok
13:30 – animačný program, detská disco, vyhodnotenie tábora, grilovačka spolu s rodičmi
16:00 – koniec turnusu.

Program je orientačný.