Ping-Pong tábor

Equipment for table tennis - racket, ball, table


Mestská športová organizácia organizuje stolnotenisový tábor pre deti od 7 až 12 rokov. Termín tábora je od 9-13 júl 2018. Maximálny počet detí je 20. Cena letného tábora je 40,- €.

V cene je zahrnuté:
• odborný dohľad na deti
• športové a kreatívne povolanie
• stravovanie 3 krát denne
• pitný režim
• táborové tričko a iné darčeky

Prihlásiť sa môžete do: 15.6.2018
• V kancelárii, kde máte možnosť vyplniť prihlášku, alebo môžete odoslať vyplnenú verziu prihlášky na e-mail – organizator@msosturovo.sk. Spôsoby platenia:
• Bankovým prevodom
Číslo účtu: SK35 5200 0000 0000 0954 2965 OTPVSKBX
Variabilný symbol: VS5001
Správa pre príjemcu: MENO, PRIEZVISKO

• V hotovosti v kancelárii:
Otváracia doba: Po-Pi 7:30-15:30
Posledný deň úhrady je 15.6.2018