Športová hala

Mestská športová hala, Námestie pri štadióne 5, 943 01 Štúrovo
Správca športovej haly: +421 915 238 390