Vyhodnotenie súťaže Do práce na bicykli

Tento rok sa do celoslovenskej súťaže zapojilo 74 samospráv s počtom tímov 2 565 a počet účastníkov dosiahol číslo 8 532. Všetci zúčastnení spolu najazdili 1 107 642,99 km a ušetrili tak  779,87 kg CO2. Samotná akcia sa uskutočnila v mesiaci máj a Štúrovo sa jej zúčastnilo po tretíkrát.  V našom meste súťažilo 20 tímov so 62 cyklistami, ktorí spolu najazdili 2900,34 km a ušetrili 796,88 kg CO2.

Najviac km najazdili nasledovné tímy:

  1. BETON-BIKE: 814,14 km v zložení: F. Varga, Š. Jung, E. Kramárová, M. Jasztrabszká
  2. CyklObaly: 294,16 km tím: B. Ballaová, M. Kuklisová, E. Skutová, V. Mihálková
  3. Mufis: 281,79 km členovia: O. Bagóová, A. Dobai, S. Mehyhártová a I. Gál Szondi

Za jednotlivcov boli najlepší:

  1. František Varga: 496,44 km, BETON-BIKE
  2. Andrea Dobai: 197,59 km, Mufis
  3. Štefan Jung: 111 km, BETON-BIKE

Celoslovenské vyhodnotenie akcie sa uskutočnilo dňa 15. júna 2017 na Ministerstve dopravy a výstavby SR v Bratislave za účasti ministra Árpáda Érseka a národného cyklokoordinátora Petra Klučku. Miestne vyhodnotenie sa uskutoční v rámci Európskeho týždňa mobility.

Všetkým cyklistom ďakujem za účasť a verím, že na budúci rok sa súťaže zúčastní ešte viac tímov!

Miestny koordinátor Zoltán Tóth