Finálové kolo 3. ligy vo vzpieraní

V Košiciach sa dňa 8. októbra 2016 oddiel vzpierania MŠO Štúrovo, v zložení Vladimír Hudec, Radoslav Hudec, Ladislav Nagy a Daniel Kajan zúčastnil finále 3. ligy.
Výkony našich pretekárov:
L. Nagy /telesná hmotnosť 88 kg/ trh 76 kg – nadhod 93 kg, spolu 169 kg
V. Hudec /94 kg/ 91 kg – 115 kg, spolu 206 kg
R. Hudec /118 kg/ 120 kg – 140 kg, spolu 260 kg
D. Kajan /75 kg/ 68 kg – 80 kg, spolu 148 kg

MŠO obsadilo celkové tretie miesto. Víťazom ligy sa stali vzpierači Crossfitu Košice pred LUKE Trenčín.
Konečné poradie 3. ligy vo vzpieraní mužov:
1. Crossfit Košice
2. LUKE Trenčín
3. MŠO Štúrovo
4. Tiko Košice
5. Kofi Trenčín C
6. Považan Nové mesto nad Váhom
7. WLC Dolný Kubín B

K dosiahnutým výsledkom blahoželáme!
Naši vzpierači sa najblžšie predstavia 15. októbra na medzinárodných pretekoch v Zlíne.

10. 10. 2016