Vyšlo to!

…vďaka Vám všetkým – športovcom i nešportovcom, rodičom, starým rodičom, krstným rodičom, tetám, strýkom, sesterniciam, bratrancom, priateľom, známym, súčasnému i bývalému primátorovi, mestským inštitúciám, školám, okolitým obciam, hasičom, príslušníkom ozbrojených síl…, proste vďaka všetkým Vám, ktorí ste svojím hlasom prispeli na dobrú vec – na obnovenie šatní pre našich futbalistov.

Súťaž vyhlásila Nadácia Slovenskej sporiteľne a zapojilo sa doň 111 organizácií z celého Slovenska. Projekty boli zamerané na futbal a cieľová suma 60 000 Eur bude rozdelená pre 20 najlepších v hlasovaní. Hlasovanie prebiehalo od 1. 6. do 30. 6. 2016.  Spoločnými silami sme dosiahli šťastné 13-te miesto s celkovým počtom hlasov 2825, čo je naozaj krásny výsledok.

Harmonogram projektu je nasledovný. V mesiaci júl podpísanie zmluvy s Nadáciou Slovenskej sporiteľne, od 1. augusta do 30. novembra realizácia projektu.

Toto hlasovanie nás presvedčilo, že sa oplatí podávať projekty, a preto veríme, že tento nebol posledný, do ktorého sme sa spoločne zapojili. Ešte raz každému veľká vďaka!

4. 7. 2016

                                                                                                                                         Zoltán Tóth