Do práce na bicykli – vyhodnotenie súťaže

Dňa 16. júna 2016 boli v kúpeľnom meste Sliač za účasti národného cyklokoordinátora Petra Klučku a zástupcov Ministerstva životného prostredia SR vyhlásené výsledky celoslovenskej súťaže Do práce na bicykli 2016.

Tretí ročník bol rekordný, do súťaže sa zapojilo 60 samospráv s 5637 účastníkmi v 1731 tímoch. Celkovo účastníci realizovali 132 595 jázd a najazdili 782 621 km, čo je dvakrát viac kilometrov, ako je vzdialenosť Zeme od Mesiaca alebo 19-krát obkrúžiť zemeguľu cez rovník. Do súťaže sa zapojili aj prezident SR Andrej Kiska, minister dopravy, výstavby a regionálnej výstavby SR Roman Brecely, nórski študenti z Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine, zamestnanci Národnej banky Slovenska alebo spoločnosť ESET.

V silnej konkurencií sa nestratilo ani mesto Štúrovo. Obsadilo dve 4. miesta v kategóriách percento prihlásených súťažiacich z celkového počtu obyvateľov mesta (0,842%) a priemer najazdených jázd na jedného obyvateľa mesta (0,285 jazdy). V kategórii priemer najazdených kilometrov na jedného obyvateľa mesta (0.712 km) sme obsadili 9.miesto.

V rámci nášho mesta sa najviac tímov zapojilo z Vadaš s.r.o. Víťazný tím s najväčším počtom kilometrov je z firmy Hlivaspol s.r.o.  Beton bike v zložení Š. Jung, E. Kramárová, M. Jasztrabszká a F. Varga. Spolu najazdili 975,1 km. Jednotlivec s najväčším počtom kilometrov je Ferenc Varga z tímu Beton bike, ktorý v mesiaci máj najazdil do práce a späť 558,9 km. Najviac jázd v rámci súťaže absolvoval tím Vlnobitie z Vadašu. Členovia tímu V. Nyitrai, V. Kuczman, P. Szabó a T. Markó absolvovali 192 jázd. Kategóriu jednotlivcov s najväčším počtom jázd vyhral Oto Oravec so 60 jazdami „vďaka“ víkendovým službám. Vyhlásenie výsledkov a ocenenie najlepších sa uskutočnilo 25. júna v rámci akcie Slnovrat na Dunaji. Mesto Štúrovo celkovo najazdilo 7 525,9 km a ušetrilo počas súťaže 1909,581 kg CO2.

Dovoľte mi, aby som sa ako miestny koordinátor všetkým na záver poďakoval za účasť v súťaži a za prispenie k ochrane nášho životného prostredia.

                                                                                                                                   Zoltán Tóth