Poďakovanie

Dňa 29. apríla 2016 sa v Ostrihome uskutočnila konferencia o cyklistickej doprave a rozvoji v regióne Ister – Granum. Pri tejto príležitosti Peter Klučka – národný cyklokoordinátor Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR oboznámil zúčastnených o projekte „Do práce na bicykli.“ V roku 2016 sa do celoslovenskej súťaže prihlásilo 60 samospráv, 1734 tímov, 5600 účastníkov. Pri osobnom stretnutí s primátorom mesta Štúrovo a s lokálnym koordinátorom pre Štúrovo poďakoval mestu k aktívnej účasti na tejto súťaži, účastníkom poprial veľa šťastných kilometrov a zároveň povedal, že bude Štúrovčanom držať palce.