Denný športový tábor

Prihláška

Denný športový tábor 2017

Mestská športová organizácia organizuje denný športový tábor pre deti od 8 až 12 rokov. Termín tábora je od  24-28 júl 2017. Maximálny počet detí je 17. Cena letného tábora je 60 €.

V cene je zahrnuté:

  • odborný dohľad na deti
  • športové a kreatívne povolanie
  • výlet do Vyšehradu (potrebný doklad: cestovný pas)
  • stravovanie 3 krát denne
  • pitný režim
  • táborové tričko a iné darčeky

Prihlásiť sa môžete do: 30.6.2017

  • V kancelárii, kde máte možnosť vyplniť prihlášku, alebo môžete odoslať vyplnenú verziu prihlášky na e-mail – organizator@msosturovo.sk (v deň nástupu treba podpísať).

Spôsoby platenia:

  • Bankovým prevodom

Číslo účtu: SK35 5200 0000 0000 0954 2965 OTPVSKBX

Variabilný symbol: VS5001

Správa pre príjemcu: MENO, PRIEZVISKO

 

  •  V hotovosti v kancelárii:

Otváracia doba: Po-Pi 7:30-15:30

Posledný deň úhrady je 21.7.2017

Ponelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
8:00-8:30 Príchod deti Príchod deti Príchod deti Príchod deti Príchod deti
8:30-10:00 Zoznámenie s programom Túra v Ostrihome Lahká atletika Bob Lahká atlétika
10:00-10:30 Desiata Túra v Ostrihome Desiata Bob Desiata
10:30-11:30 Loptové hry Túra v Ostrihome Laser Game Bob Loptové hry
11:30-12:30 Obed Obed Obed Obed Obed
12:30-14:00 FIFA PS3 CHALLENGE FIFA PS3 CHALLENGE FIFA PS3 CHALLENGE FIFA PS3 CHALLENGE FIFA PS3 CHALLENGE
14:00-15:30 Spoločné hry Futsal Hádzaná Futbal Pimparádé
15:30-16:00 Olovrant Olovrant Olovrant Olovrant Olovrant
16:00-16:30 Príchod rodičov Príchod rodičov Príchod rodičov Príchod rodičov Príchod rodičov