Medzi úspešnými uchádzačmi

Na výzvu na predkladanie žiadostí v rámci projektu „Za zrozumiteľné južné Slovensko“ vyhlásená Združením Rákóczi Szövetség bolo prijatých a zaregistrovaných 96 platných projektov. Predsedníctvo združenia prideľuje finančné prostriedky úspešným uchádzačom v celkovej sume 32 900 EUR.

Medzi úspešnými uchádzačmi je aj naša organizácia. Výsledok nášho projektu budete môcť vidieť už čoskoro.

Združenie Rákóczi Szövetség s projektom „Za zrozumiteľné južné Slovensko“ rozbieha bezplatnú prekladateľskú a grafickú službu pre podnikateľov a občianske združenia, ktorého cieľom je rozširovať používanie maďarského jazyka na verejných priestranstvách. Záujemcovia môžu cez projekt získať jednorázový nenávratný príspevok až do výšky 1 000 (tisíc) eur  na vytvorenie dvojjazyčných nadpisov a informačných oznamov.