Városi Sportegyesület - Párkány

VSE tagság


A Városi Sportegyesület tagjává bárki önként válhat, amennyiben célja az aktív testmozgás a VSE keretein belül, ezáltal a VSE munkájának támogatása. Taggá válni a VSE jelentkezési lapjának kitöltésével és leadásával lehet. A tagság létezését érvényes tagsági kártya igazolja, mely segítséget nyújt a tagsági díj fizetésében, s különböző kedvezményekre jogosít VSE rendezvények alkalmával. A tagság egyik feltétele a tagsági díj rendszeres térítése.
A tagdíj havonta 10 €/tag. A tagdíj évente 11 alkalommal (hónapra) térítendő, összesen 110,- €/tag.
A tagdíj fizetési lehetőségei: VSE irodában nyitvatartási időben, banki átutalással.

VSE számlaszáma:
OTP Banka, a. s.,
számlaszám: IBAN SK 35 5200 0000 0000 0954 2965

Közleményben kérjük feltüntetni: a tag egyedi azonosító számát (VS: xxxxxx), a tag nevét (kötelező),
hónapot melyért fizet.
A tagsági díj adott hónap 20-ig térítendő.

Beiratkozást követően minden tag jogosult próbaidőszakra (kipróbálja tetszik-e neki az adott sportág), mely 1 hónap, s melyért nem kell a tagnak fizetnie. Ezt a lehetőséget minden személy egy alkalommal használhatja ki. Amennyiben egyik szakosztálynál abbahagyja az aktív sportolást és egy másik VSE szakosztálynál elkezdi, az egy hónapos próbaidőszakra már nem jogosult. Ebből kifolyólak akkor sem jogosult erre a lehetőségre, ha ugyan annál a szakosztálynál újra elkezdi az aktív tevékenységet.

A tagdíj tartalmazza:
- a szakképzett edzők költségét,
- megfelelő sporteszközök meglétét,
- sportruházatok költségeit (egyesületi mezek, melegítők - lehetőség szerint),
- versenyekre való utazási költséget,
- a tag éves tagdíját a sportági szakszövetségek felé (pl. Szlovák Labdarúgó Szövetség), igazolási díjat
- az edzés helyszínének fenntartási költségeit.

A tagnak jogában áll:
- részt venni az adott sportág edzésein,
- a VSE-t képviselni különböző versenyek és rendezvények alkalmával,
- kihasználni mindenféle kedvezményt és lehetőséget melyet a VSE biztosít.

A tag kötelessége:
- az edzések, versenyek, rendezvények alkalmával az edzője irányítása szerint eljárni,
- rendszeresen fizetni a tagsági díjat.

A tagság megszűnik:
- kilépéssel – melyet a tag köteles jelenteni telefonon, e-mailben vagy írásban a VSE irodában.
- kizárással – amennyiben a tag figyelmeztetések után továbbra sem tartja be kötelességeit vagy a tag bármilyen egyéb tevékenységével (pl. magatartásával) akadályozza a VSE és azok dolgozóinak munkáját.