Városi Sportegyesület - Párkány


A kezdetek

Az archívumban és az írásos dokumentumok közt lapozgatva megtudjuk, hogy Parkan városunk területén már az 1917-1918-as években két, a sport területén aktív ifjúsági szervezet működött. Az egyik a Párkányi Ifjúsági Egyesület, a másik pedig az Egyetértés Csoport. Ezek a szervezetek szorosan egybeforrnak Goldman András, "Bandi bácsi" nevével, aki a sporttevékenységük szervezője és kezdeményezője volt. Már akkoriban is játszottak egymás közti focimecceket, természetesen, saját szabályok szerint, amelyeket valószínűleg Bandi bácsi állított fel.
A város sportéletében az 1920-as év vált nagyon fontossá: ekkor a két szervezet egyesül, és megalakult a Párkányi Testnevelési Egyesület (PTE). Azokban az időkben a labdarúgásé volt a főszerep, majd fokozatosan további sportszakosztályok alakultak.

A párkányi sportegyesület elnevezései az elmúlt évek alatt:
1920 - Párkányi Tornaegyelet: a sportklub megalapítása, alapító Goldman András, 1932-től Líška László,
1939-től Nagy Imre az elnök.
1940 - Športový klub Parkan - Parkan Sportklub: elnök: Grillus János
1947 - ŠK Železničiari Parkan - Parkan Vasutas Sportklub
1948 - ŠK Štúrovo - Sportklub Párkány: elnök: Schwarz Zoltán
1949 - TJ Lokomotíva Štúrovo - Lokomotíva Párkány Sportegyesület. Elnöke egészen 1970. december 30-ig Ján Šťastný
1953 - TJ Sokol Štúrovo - Sokol Párkány Sportegyesület: elnök Smatana Mihály
1958 - TJ ČH Štúrovo - Vörös Csillag Párány Sportegyesület
1965 - fizetett titkári tisztsög: Jung György
1969 - különválással megalakult a TJ Mladosť Štúrovo - Párkányi Ifjúsági Sportegyesület, amely két éven belül megszűnt.
1971. január 1. - a Stavbár és a Lokomotíva SE egyesítésével megalakul a Juhcelpap Párkány, melynek titkára Jung György, 1987-től JUDr. Hrobárik László, 1990-től Ing. Vendégh Béla, 2003-tól pedig Lapár Miroslav.
1993-ban a Juhcelpaptól különvált és megalakult a Dunaj Sportegyesület. Elnöke Jung György, 1997-től MUDr. Rener Viktor, 2008-tól Cocher János, 2010-től pedig Kužel Jozef.
2007-ben a város védnöksége alá veszi a testnevelést, így a Juhcelpap helyet a Párkányi Sportegyesület nevet kapja az egyesület, melynek igazgatója Krakovsky Eduard lesz. 2008-tól az igazgatói posztot Ing. Járek Štefan, 2016-tól Tóth Zoltán veszi át.

A győzelemhez vezető út nem könnyű. A győzelemért mindig harcolni kellett, mindegy, hogy PTE, SK, Lokomotíva, Sokol, Vörös Csillag, Juhcelpap vagy a jelenlegi Városi Sportegyesület. Sportolóink és tisztségviselőink mindig kitartóan harcoltak a mi fekete-fehér színeinkért.