Mestská športová organizácia - Štúrovo

Strojné čistenie

Bucher CityCat 2020 dokáže súčasne zametať dva nie rovnako vysoké povrchy a skvele zdoláva i priečne nerovnosti. Je vhodný nie len pre čistenie chodníkov, parkov, parkovísk a voľných priestranstiev, ale zvládne i čistenie komunikácií a chodníkov. Vďaka unikátnej kĺbovej konštrukcii perfektne drží stopu a jeho obsluha sa môže naplno venovať čisteniu. V zimných mesiacoch zvládne odpratávanie niekoľko centimetrovej vrstvy snehu.

Kontakt:
Mestská športová organizácia
organizator@msosturovo.sk, +421 36 75 248 67