Mestská športová organizácia - Štúrovo


Ako to začalo

Listujúc v archívoch a písomných dokumentoch sa dozvedáme, že už v rokoch 1917-1918 sa na území nášho mesta Parkanu vytvárajú dve mládežnícke organizácie, ktoré sú činné v oblasti športu. Je to Parkanský mládežnícky spolok a druhá organizácia si dáva názov Porozumenie. Tieto organizácie sú spojené s menom Ondreja Goldmana, “Bandi bácsiho”, ktorý bol organizátrom a iniciátorom ich športových aktivít. Už v tom čase hrávali medzi sebou futbalové zápasy, samozrejme, ešte len podľa vlastných pravidiel, ktoré pravdepodobne stanovil Bandi bácsi. Veľká zmena v športovom živote mesta nastala v roku 1920, keď sa obidve organizácie spojili a vytvorili Parkanský telocvičný spolok (ďalej PTE). Samozrejme v tých časoch dominoval futbal, ale postupne sa vytvorili aj ostatné oddiely.
Sled názvov
1920 – Párkányi Torna Egylet: založenie šprotového klubu, založil Ondrej Goldmann
Predseda: od roku 1932 Ladislav Líška, od roku 1939 Imre Nagy
1945 – Športový klub Parkan: predseda Ján Grillus
1947 – ŠK Železničiari Parkan
1948 – ŠK Štúrovo: predseda Zoltán Schwarz
1949 – TJ Lokomotíva Štúrovo: predseda Ján Šťastný až do 1. decembra 1970
1957 – TJ Sokol Štúrovo
1958 – TJ Stavbár Štúrovo
1965 – platená funkcia, tajomník: Juraj Jung
1969 – občlenením vznikla TJ Mladosť, za 2. roky zanikla
1971, 1. januára – TJ Juhcelpap Štúrovo, po zlúčení TJ Stavbár a TJ Lokomotíva Štúrovo, tajomník Juraj Jung, od roku 1987 JUDr. Ladislav Hrobárik, od roku 1990 Ing. Vojtech Vendégh, od roku 2003 Mirosla Lapár
1993 – odčlenením od Juhcelpap vznikla TJ Dunaj. Predsedom bol Juraj Jung, od roku 1997 MUDr. Viktor Renner, od roku 2008 Ján Cocher a od roku 2010 Jozef Kužel.
2007 – telovýchovu berie pod patronát mesto a Juhcelpap sa premenúva na Mestskú šprotovú organizáciu (MŠO), riadietľom sa stáva Eduard Krakovský. Od roku 2008 riaditeľom bol Ing. Štefan Járek, od roku 2016 riaditeľom je Zoltán Tóth.

Cesta k víťazu nie je cesta ľahká. Za víťazstvo bolo treba vždy bojovať. Nech to už bola za čias PTE alebo ŠK, Lokomotívy, Sokol, ČH, Stavbár, Juhcelpap, alebo teraz MŠO. Naši športovci a funkcionári statočne bojovali za naše čiernobiele farby.

Facebook

Instagram

Follow Me on Instagram
 • #handball #msosturovo

  msosturovo: "#handball #msosturovo"
  1
  0
 • #football #sports #bazilika #fantastic

  msosturovo: "#football #sports #bazilika #fantastic"
  5
  0
 • Info: www.msosturovo.sk

  msosturovo: "Info: 
www.msosturovo.sk"
  2
  0
 • Do práce na bicyikli 2019 Registrácia: www.dopracenabicykli.eu #savetheearth #toworkonbike #bike #registration #slovakia #sturovo #msosturovo

  msosturovo: "Do práce na bicyikli 2019
Registrácia: www.dopracenabicykli.eu
#savetheearth #toworkonbike #bike #registration #slovakia #sturovo #msosturovo"
  2
  0
 • Happy easter everyone! 🐤🐇🐏

  msosturovo: "Happy easter everyone! 🐤🐇🐏"
  1
  0
 • #IWD #mdž #nőnap

  msosturovo: "#IWD #mdž #nőnap"
  4
  0

 • instagram by msosturovo
  2
  0
 • #merrychristmas #veselévianocevšetkým🎄❄️ #boldogkarácsonyt

  msosturovo: "#merrychristmas #veselévianocevšetkým🎄❄️ #boldogkarácsonyt"
  4
  0
 • #msosturovo #soccer⚽️ #goal

  msosturovo: "#msosturovo #soccer⚽️ #goal"
  6
  0
 • #tenis #winner #wearethebest

  msosturovo: "#tenis #winner #wearethebest"
  9
  0