Preventívne prehliadky športovcov

Je Vaše dieťa aktívny športovec a zároveň člen športového klubu?
Má nárok na čiastočnú úhradu preventívnej prehliadky raz ročne u športového lekára.


Športový lekár vykoná:
• komplexné fyzikálne vyšetrenie všetkých orgánových systémov,
• vyšetrenie pulzu a tlaku krvi,
• základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, percento podielu tuku),
• EKG vyšetrenie v pokoji najmenej s 12 zvodmi a počas definovanej a reprodukovateľnej záťaži najmenej s 3 zvodmi,
• spirografické vyšetrenie vrátane grafickej registrácie a dokumentácie.

Lekárovi zaplatíte. Doklad o úhrade pre poisťovňu predložíte spolu so žiadosťou, na základe toho vám zaplatia príspevok.
S dokladom treba predložiť aj rozpis výkonov poskytnutej preventívnej prehliadky a potvrdenie o aktívnej športovej činnosti vášho dieťaťa staré maximálne tri mesiace. Potvrdenie treba žiadať v kancelárii MŠO (otváracia doba: Po-Pi 7:30-15:30, organizator@msosturovo.sk).
Preventívnu prehliadku pre športovcov u telovýchovného lekára uhradia poistencovi vo veku do 18 rokov.
dovera

žiadosť dôvera

union

žiadosť union

Facebook

Instagram

Follow Me on Instagram
 • #msosturovo #soccer⚽️ #goal

  msosturovo: "#msosturovo #soccer⚽️ #goal"
  3
  0
 • #tenis #winner #wearethebest

  msosturovo: "#tenis #winner #wearethebest"
  8
  0
 • MŠO - Horné Obdokovce 2-0 #goal #match #soccer⚽️ #winner

  msosturovo: "MŠO - Horné Obdokovce 2-0 
#goal #match #soccer⚽️ #winner"
  4
  0

 • instagram by msosturovo
  6
  0
 • Stolnotenisovy tábor 2018 #ping-pong #camp #msosturovo

  msosturovo: "Stolnotenisovy tábor 2018 #ping-pong #camp #msosturovo"
  9
  0
 • Fragaria Cup ⚽🏆#fragariacup #fragariacup2018 #soccer⚽️ #team #dosports #u10 #msosturovo

  msosturovo: "Fragaria Cup ⚽🏆#fragariacup #fragariacup2018 #soccer⚽️ #team #dosports #u10 #msosturovo"
  10
  0
 • 😍

  msosturovo: "😍"
  4
  0

 • instagram by msosturovo
  0
  0
 • #handball #match #msosturovo #dunajskastreda #mladšiežiačky

  msosturovo: "#handball #match #msosturovo #dunajskastreda #mladšiežiačky"
  8
  0
 • #weightlifting

  msosturovo: "#weightlifting"
  3
  0