Projekt: „Za zrozumiteľné južné Slovensko“

Na výzvu na predkladanie žiadostí v rámci projektu „Za zrozumiteľné južné Slovensko“ vyhlásená Združením Rákóczi Szövetség bolo prijatých a zaregistrovaných 96 platných projektov. Predsedníctvo združenia prideľuje finančné prostriedky každému uchádzačovi v celkovej sume 32 900 EUR.

Združenie Rákóczi Szövetség s projektom „Za zrozumiteľné južné Slovensko“ rozbieha bezplatnú prekladateľskú a grafickú službu pre podnikateľov a občianske združenia, ktorého cieľom je rozširovať používanie maďarského jazyka na verejných priestranstvách.

Záujemcovia môžu cez projekt získať jednorázový nenávratný príspevok až do výšky 1 000 (tisíc) eúr na vytvorenie dvojjazyčných nadpisov, informačných oznamov, ponukových listov. Taktiež na popis výrobkov v maďarskom jazyku, na dvojjazyčné propagačné letáky a reklamné pútače na kultúrne a športové podujatia a podobne.

7. august 2016

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

Facebook

Instagram

Follow Me on Instagram